Een nieuwe editie voor de Stadsmonitor

In het voorjaar van 2018 verschijnt de 6de editie van de Stadsmonitor. Deze omgevingsmonitor gaat na of de 13 centrumsteden in een leefbare en duurzame richting evolueren. De bevragingen voor deze editie zijn ondertussen afgerond. De nieuwe editie van de Stadsmonitor verschijnt gezamenlijk met de eerste editie van de Gemeentemonitor, een omgevingsmonitor voor de Vlaamse gemeenten. In afwachting van de publicatie van de nieuwe resultaten op deze website, kan u hier alvast de resultaten van de Stadsmonitor 2014 terug vinden.

In voorbereiding op de nieuwe Stadsmonitor werd de visietekst geëvalueerd en bijgestuurd in overleg met experten, Vlaamse en stedelijke ambtenaren. De bijgestuurde visie, gevalideerd door de steden en het kabinet van de minister van Stedenbeleid, vertrekt vanuit de duurzaamheidsprincipes en formuleert per principe bekommernissen en intenties. Het zijn deze bekommernissen en intenties die als basis dienen bij de keuze van de nieuwe set van indicatoren voor de Stadsmonitor 2017. Lees hier  de nieuwe klemtonen.

 

Voor meer inlichtingen:

De Stadsmonitor is een uitgave van het Agentschap Binnenlands Bestuur, tot stand gekomen via een samenwerking tussen de afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand en de Studiedienst van de Vlaamse Regering van het departement Kanselarij en Bestuur.

Silke Laenen (ABB) - 02 553 55 93 - silke.laenen@kb.vlaanderen.be 
Luk Bral (SVR) - 02 553 51 39 - luc.bral@kb.vlaanderen.be

Cultuur & vrije tijdLeren & onderwijsOndernemen & werkenWonen & woonomgevingGezinnen in de StadVeiligheidszorgMobiliteitBrugerschap & overheidSociale principeszorg & opvangNatuur